CARBON DIOXIDE (CO2) FIRE EXTINGUISHER

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ FIRE MAX

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า
ไม่ทิ้งคราบ ไม่สกปรก และไม่เสียหายต่อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
- เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีน้ำหนักมากกว่าอากาศ 1.5เท่า
- เมื่อฉีดใช้จะทำให้ปริมาณอากาศออกซิเจน หรือไอเชื้อเพลิง ลดน้อยลง
ถึงจุดทำให้ไฟดับลง
- หลังฉีดใช้งานแล้วสามารถน้ำน้ำยาส่วนที่เหลือกลับมาใช้งานได้อีก
- เหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องคอนโทรล
โรงพยาบาล โรงอาหาร ห้องครัว และไลน์ผลิต
- มีมาตรฐาน CE

 
ความสามารถในการดับเพลิง
Class B
น้ำมัน จารบี สารไวไฟ แก๊ส
Class C
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร