WATER FIRE EXTINGUISHER

เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดันยี่ห้อ BADGER

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- มาตรฐาน ขนาด 2.5 แกลลอน เทียบเท่า 9.0 ลิตร
- ตัวถังทำด้วยสแตนเลส มีความทนทาน ไม่เป็นสนิม
- ใช้ได้กับ CLASS A สามารถลดอุณหภูมิหรือความร้อน เช่น ไม้ กระดาษ
ผ้า ยาง พลาสติก ได้เป็นอย่างดี
- เหมาะสำหรับห้องเก็บสินค้า หรือพื้นที่ที่มีวัตถุไวไฟประเภท CLASS A
- มีมาตรฐาน UL
ข้อควรระวัง
สำหรับเครื่องดับเพลิงชนิดน้ำ ไม่นิยมใช้ดับไฟฟ้าเพราะว่าน้ำ อาจทำให้เกิด
ไฟฟ้าลัดวงจรได้

 
ความสามารถในการดับเพลิง
Class A
ไม้ ผ้า ยาง กระดาษ พลาสติก
Class B
น้ำมัน จารบี สารไวไฟ แก๊ส