FOAM FIRE EXTINGUISHER

เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม สะสมแรงดัน ยี่ห้อ BADGER

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

-เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาโฟม สามารถดับไฟได้ประเภท B
-ได้รับมาตรฐาน UL/FM ผลิตภัณฑ์จากประเทศอเมริกา
-ชนิดตัวถังเป็นสแตนเลส ขนาดบรรจุ 2.5แกลลอน
-ภายในบรรจุน้ำยาโฟม 3%6%(AR-AFFF)
-น้ำยาโฟมมีประสิทธิภาพในการดับไฟที่เกิดจากน้ำมันเบนซิน,ทินเนอร์,จารบี และสาร
ไวไฟต่างๆ
-เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องที่มีพวกสารไวไฟต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ลดอุณหภูมิของเชื้อเพลิง

ข้อควรระวัง
สำหรับเครื่องดับเพลิงชนิดโฟม ไม่นิยมใช้ดับไฟฟ้าเพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำ
อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

 
ความสามารถในการดับเพลิง
Class A
ไม้ ผ้า ยาง กระดาษ พลาสติก
Class B
น้ำมัน จารบี สารไวไฟ แก๊ส