ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิง

ตู้สำหรับสายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนเก็บ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- วัสดุโลหะฝนสีแดง ขนาด 60x70x20 ซม.
- ด้านหน้ากระจกใส พร้อมขอบยางรองกระจก
- มีที่เก็บหัวฉีดสวมเร็ว
- เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วน
- มีกุญแจล็อคปิด-เปิด
- รับผลิตตู้ขนาดตามความต้องการ