เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง แบบล้อเข็น

ขนาด 50ป.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รุ่น FM 50ป.
แรงดันใช้งาน 195 ปอนด์
น้ำหนักถังเปล่า 7.5 ก.ก
น้ำหนักเต็ม 30.5 ก.ก
น้ำหนักผงเคมีแห้ง 23 ก.ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 1/4 นิ้ว
ความสูง 41 นิ้ว
ชนิดผงเคมีที่บรรจุ โซเดียม,แอมโมเนียม
ขับดันด้วยแก๊ส N2

 
ความสามารถในการดับเพลิง
Class A
ไม้ ผ้า ยาง กระดาษ พลาสติก
Class B
น้ำมัน จารบี สารไวไฟ แก๊ส
Class C
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร