เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง แบบล้อเข็น

ท่อคู่ ขนาด 100 และ 110ปอนด์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รุ่น FM100
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 1/4 นิ้ว
ความสูง 41 นิ้ว
น้ำหนักถังเปล่า 7.5 ก.ก
น้ำหนักผงเคมี 46 ก.ก
ผงเคมีที่บรรจุ โซเดียม , แอมโมเนียม
น้ำหนักรวม 61 ก.ก
แก๊สขับดัน N2
ระยะเวลาในการฉีดใช้งาน 70 วินาที

รุ่น FM 110
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 1/4 นิ้ว
ความสูง 41 นิ้ว
น้ำหนักถังเปล่า 7.5 ก.ก
น้ำหนักผงเคมี 50 ก.ก
ผงเคมีที่บรรจุ โซเดียม , แอมโมเนียม
น้ำหนักรวม 65 ก.ก
แก๊สขับดัน N2
ระยะเวลาในการฉีดใช้งาน 77 วินาที

 
ความสามารถในการดับเพลิง
Class A
ไม้ ผ้า ยาง กระดาษ พลาสติก
Class B
น้ำมัน จารบี สารไวไฟ แก๊ส
Class C
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร