Low Pressure Water Mist

เครื่องดับเพลิงชนิดละอองน้ำแรงดันต่ำ ENIVERONMENTAL

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- เป็นสารทดแทนฮาลอน สะอาด และมีประสิทธิภาพสูง
- ระดับความสามารถในการดับเพลิงสูงกว่า และป้องกันการลุกติดกลับของไฟ
- ไม่เป็นสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ดับเพลิงได้ทุกประเภท A,B,C,K
- เหมาะสำหรับใช้ภายในตัวอาคาร และ นอกอาคาร
- มองเห็นวิสัยทัศน์ชัดเจนขณะฉีดใช้งาน
- หัวฉีดชนิดพิเศษ ก่อให้เกิดละอองของสารดับเพลิง ในขนาดที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ
- มองเห็นวิสัยทัศน์ชัดเจนขณะฉีดใช้งาน

 
ความสามารถในการดับเพลิง
Class A
ไม้ ผ้า ยาง กระดาษ พลาสติก
Class B
น้ำมัน จารบี สารไวไฟ แก๊ส
Class C
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร