ป้ายสัญลักษณ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สามารถเลือกวัสดุที่ใช้และขนาดได้
วัสดุ : อลุมิเนียม อะคลิลิค ซิงค์ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M
ขนาด : 20x30cm. / 30x45cm. / 37.5x45cm. / 45x45cm.