DOUBLE FIRE EXTINGUISHER CABINET (ตู้คู่)

ตู้เก็บถังดับเพลิง ขนาด 2 ถัง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- วัสดุโลหะฝนสีแดง ขนาด 60x70x20 ซม.
- ด้านหน้ากระจกใส พร้อมขอบยางรองกระจก
- มีกุญแจล็อคปิด-เปิด
- เก็บเครื่องดับเพลิง 2 ถัง
- รับผลิตตู้ขนาดตามความต้องการ