เคมีแห้ง (Dry Chemical)

     
DRY CHENICAL FIRE EXTINGUISHER
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ยี่ห้อ FIRE MAX สามารถดับไฟได้ทุกประเภท


เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง แบบล้อเข็น
ขนาด 50ป.


เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง แบบล้อเข็น
ท่อคู่ ขนาด 100 และ 110ปอนด์


น้ำยาเหลวระเหย (Clean Agent)

     
CLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHER(HCFC BLEND C)
ENIVERONMENTAL FRIENDLY(NON-CFC) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


Low Pressure Water Mist
เครื่องดับเพลิงชนิดละอองน้ำแรงดันต่ำ ENIVERONMENTAL


LOW PRESSURE WATER MIST (FOCUS)

ซี.โอ.ทู CO 2 (Carbon Dioxide)

     
CARBON DIOXIDE (CO2) FIRE EXTINGUISHER
เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ FIRE MAX


เครื่องดับเพลิง ซี.โอ.ทู ชนิดล้อเข็น
ขนาด 50ป.


เครื่องดับเพลิง ซี.โอ.ทู ชนิดล้อเข็น
ขนาด 100ป.


CARBON DIOXIDE (CO2) FIRE EXTINGUISHER BADGER
เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 5 ปอนด์ ยี่ห้อ Badger


CARBON DIOXIDE (CO2) FIRE EXTINGUISHER BADGER
เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ Badger


CARBON DIOXIDE (CO2) FIRE EXTINGUISHER BADGER
เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 15 ปอนด์ ยี่ห้อ Badger


น้ำและโฟม (Water/Foam)

     
WATER FIRE EXTINGUISHER
เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดันยี่ห้อ BADGER


FOAM FIRE EXTINGUISHER
เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม สะสมแรงดัน ยี่ห้อ BADGER