เครื่องดับเพลิง
เครื่องดับเพลิง เครื่องดับเพลิง

            เราเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดับเพลิงและนำเข้าอุปกรณ์ดับเพลิง โดยมีวัตถุประสงค์เน้นคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก ในราคาถูกที่เหมาะสม เครื่องดับเพลิง FIRE MAX เป็นเครื่องดับเพลิงที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน มอก.332-2537 โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์กระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จำนวนมาก ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นใน เครื่องดับเพลิง FIRE MAX

ผลงานของบริษัท
เครื่องดับเพลิง การเคหะแห่งชาติ เครื่องดับเพลิง กรมพลาธิการทหารเรือ
เครื่องดับเพลิง ราชมังคลากีฬาสถาน เครื่องดับเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
เครื่องดับเพลิง การรถไฟ เครื่องดับเพลิง สำนักศึกษา
เครื่องดับเพลิง กรมช่างโยธาทหารอากาศ เครื่องดับเพลิง กรุงเทพมหานคร
เครื่องดับเพลิง กสท. โทรคมนาคม เครื่องดับเพลิง การท่าเรือ
เครื่องดับเพลิง หน่วยงานเทศบาล เครื่องดับเพลิง กรมพลาธิการทหารบก
เครื่องดับเพลิง โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เครื่องดับเพลิง ชุมชนทั่วไป
เครื่องดับเพลิง ฯลฯ