บทความน่ารู้
แผนการ ป้องกันอัคคีภัย และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับระบบดับเพลิง
สิ่งหนึ่งในระบบความปลอดภัยของอาคารหรือโรงงานควรคำนึงถึง นั่นคือ ระบบดับเพลิง ที่ควรถูกติดตั้งอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อขนาดของอาคารที่ตนเองเป็นเจ้าของ รวมถึงชนิดของระบบดับเพลิงที่สามารถดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ได้เป็นอย่างดีระบบดับเพลิงและการป้องกันอัคคีภัยของอาคาร เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความมั่นใจให้ก...
อ่านต่อ
ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในอาคาร
                                                             ดึงอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือในบริเวณใกล้เคียง1. ข้อควรปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน เมื่อพบเหตุ เพลิงไหม้- ดึงอ...
อ่านต่อ
ข้อห้ามเมื่อเกิดเพลิงไหม้
1.    ห้ามใช้ลิฟท์  2.    ให้อพยพทางบันไดหนีไฟ หรืออพยพไปตามป้ายทางหนีไฟ3. เมื่อได้ยินเสียงกริ่งเตือนภัย หรือเสียงตะโกนว่าไฟไหม้ อย่าพึ่งรีบร้อนเปิดประตูห้อง ให้ใช้มือแตะที่ประตูและลูกบิดก่อนทุกครั้ง หากมีความร้อนให้เปิดประตูอย่างระมัดระวัง4.    ใช้ผ...
อ่านต่อ
การติดตั้งและวิธีการคำนวนของเครื่องดับเพลิง
อ่านต่อ
ถังดับเพลิง เลือกอย่างไรดี?
         ปัจจุบันเราก็มีผลิตภัณฑ์ป้องกันภัยต่างๆให้เลือกมากมาย  เช่น เครื่องตัดกระแสไฟรั่วอัตโนมัติ เครื่องตรวจจับควัน เป็นต้น แต่วันนี้ขอกล่าวถึง ถังดับเพลิง ที่ควรมีติดบ้านไว้ ดังสำนวนที่ว่า “กันไว้ดีกว่าแก้.. แย่แล้วจะแก้ไม่ทัน” เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดพลิงไหม้เล็กๆเราสา...
อ่านต่อ
วิธีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงเบื้องต้น
วิธีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงเบื้องต้นตรวจสอบเครื่องดับเพลิงภายนอกถัง 1.ตรวจสอบมาตรวัด ยังอยู่ในโซนเขียว พร้อมใช้งาน ถ้าเข็มชี้ไปทางโซนแดงซ้าย หรือ โซนแดงขวา ต้องทำการบรรจุใหม่2.ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ อาทิ สายฉีด ตัวถัง  ซึ่งสายฉีดนั้นอาจจะหักงอ และเปื่อยขาด ส่วนตัวถัง อาจจะนานจนสนิมขึ้น ผุและกร่อนได้ ต...
อ่านต่อ