แผนการ ป้องกันอัคคีภัย และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับระบบดับเพลิง

สิ่งหนึ่งในระบบความปลอดภัยของอาคารหรือโรงงานควรคำนึงถึง นั่นคือ ระบบดับเพลิง ที่ควรถูกติดตั้งอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อขนาดของอาคารที่ตนเองเป็นเจ้าของ รวมถึงชนิดของระบบดับเพลิงที่สามารถดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ระบบดับเพลิงและการป้องกันอัคคีภัยของอาคาร เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารถึงความปลอดภัยที่พวกเขาควรได้รับเมื่ออาศัยอยู่ในอาคาร โดยนอกจากการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงแล้ว คนที่อาศัยอยู่ในอาคารควรใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ได้ รวมถึงวิธีการหลบหนีไปยังบริเวณที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างถูกต้อง

สำหรับบทความนี้จะพูดถึงสิ่งที่เจ้าของอาคารหรือโรงงานควรคำนึงถึง สำหรับแผนการติดตั้งระบบดับเพลิงภายในอาคาร เพื่อช่วยลดการสูญเสียต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคาร

5 ข้อที่คุณควรรู้เกี่ยวกับแผนการ ป้องกันอัคคีภัย

1. เลือกลงทุนกับระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยที่เหมาะสม

แผนการ

นอกจากการเลือกติดตั้งระบบดับเพลิงทั้งในรูปแบบอัตโนมัติและดับเพลิงด้วยมือแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่คุณควรติดตั้งคือสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟหรือตรวจจับความร้อนในพื้นที่อาคารอย่างเพียงพอเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยให้ผู้ที่อาศัยในอาคารรู้ตัวได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

2. ให้ความสำคัญกับจำนวนของการติดตั้งถังดับเพลิง

แผนการ

ถังดับเพลิงยังไม่ใช่อุปกรณ์ดับเพลิงที่ล้าสมัยสำหรับการติดตั้งภายในอาคาร แต่เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อาศัยอยู่ภายในตึกสามารถนำมาใช้ดับไฟได้ทันที

การเลือกติดตั้งถังดับเพลิงให้คำนึงถึงประเภทของเชื้อเพลิงภายในอาคาร เพื่อช่วยในการจัดหาถังดับเพลิงประเภทที่เหมาะสม มาติดตั้งภายในอาคาร นอกจากนี้แล้วควรมีคู่มือสอนการใช้งานที่เข้าใจง่ายติดไว้ใกล้ถังดับเพลิง รวมถึงสัญลักษณ์บ่งบอกสถานที่จัดเก็บถังดับเพลิงที่มองเห็นได้ง่าย และที่สำคัญคือการตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิงให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

3. สปริงเกอร์ หนึ่งในอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้รับความนิยม

แผนการ

สปริงเกอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยและให้ประสิทธิภาพการดับเพลิงด้วยน้ำเป็นอย่างดีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อติดตั้งสปริงเกอร์ว่าห้องที่ติดตั้งนั้นมีเชื้อเพลิงที่ดับด้วยน้ำได้เพียงพอหรือไม่ และต้องเลือกการติดตั้งประเภทของสริงเกอร์ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งต้องได้รับการคำนวณปริมาณน้ำจากผู้ออกแบบที่มีประสบการณ์จะได้มีความมั่นใจว่าเมื่อติดตั้งไปแล้วสามารถดับไฟได้จริง ตามหลักการคำนวณตามมาตรฐานสากล

เนื่องจากในบางครั้งการปล่อยน้ำออกมาจากหัวสปริงเกอร์ก็จะมีอากาศ ที่ปะปนเข้ามาเพิ่มเป็นเชื้อเพลิงให้กับเปลวไฟได้ ทางที่ดีควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถึงระบบสปริงเกอร์ให้ดีเพื่อการเลือกประเภทที่ถูกต้อง

4. ต้องมีป้ายบอกหนีไฟที่ชัดเจน

แผนการ

หนึ่งในกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคาร  สามารถออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัย เมื่อเกิดเพลิงไหม้ นั่นคือป้ายสัญลักษณ์บอกทางหนีไฟ ที่ถูกติดตั้งให้เห็นอย่างชัดเจน เนื่องจากอาคารแต่ละแห่งมีช่องทางการหนีไฟที่แตกต่างกัน บางคนที่ไม่เคยสังเกตหรือไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าทางหนีไฟอยู่ที่ไหน พวกเขาจะต้องใช้การมองหาป้ายหนีไฟเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

5. การซักซ้อมเป็นสิ่งที่สำคัญของผู้ที่อยู่ในอาคาร

นอกจากการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารหรือสถานที่แล้ว การให้ความรู้และความความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ในอาคารก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นอาคารที่อยู่อาศัย อาคาร สำนักงาน ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม ควรให้ความเข้าใจกับอุปกรณ์ดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้กับบุคลากรในอาคารของตนเอง เพื่อให้พวกเขาสามารถระงับเหตุได้ด้วยตนเองทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้

ให้ความรู้กับผู้ที่อาศัยในอาคารเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องดับเพลิง

สำหรับอาคารส่วนใหญ่ที่มีการติดตั้งระบบดับเพลิงทั้งแบบอัตโนมัติและแบบที่ต้องใช้คนในการดับ ควรมีการอบรมผู้ที่อยู่ในตึกทุกคนถึงความเข้าใจในการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงด้วยมือ ว่าอุปกรณ์ต่างๆ ใช้งานอย่างไรและติดตั้งอยู่ที่ไหนบ้างในอาคาร รวมถึงอธิบายวิธีการทำงานของระบบดับเพลิงอัตโนมัติให้พวกเขาเข้าใจ

ให้ความรู้ที่ผู้ที่อาศัยในอาคารเกี่ยวกับการหนีไฟ

อาคารหรือสถานที่บางแห่ง เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เกินกว่ากำลังการระงับเหตุด้วยตัวของผู้อาศัยในอาคาร และเจ้าของอาคาร ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ที่อาศัยในอาคาร ถึงแผนผังและช่องทางสำหรับการหนีไฟการใช้ประตูหนีไฟที่นำไปสู่จุดรวมพลที่ปลอดภัยใกล้เคียง เพื่อให้พวกเขาได้ทราบถึงวิธีการหนีไฟที่ถูกต้องและปลอดภัย

สรุป

สำหรับเจ้าของอาคารหรือผู้ที่มีความรับผิดชอบในเรื่องการติดตั้งระบบดับเพลิง และความปลอดภัยจากอัคคีภัยของผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคาร การเลือกติดตั้งระบบดับเพลิงที่เหมาะสมต่อประเภทของไฟ เช่น ถังดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง สปริงเกอร์ ด้วยจำนวนที่เพียงพอต่อการควบคุมเพลิงไหม้ รวมไปถึงแผนการดับเพลิงและหนีไฟ ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน

เนื่องจากอาคารหรือสถานที่แต่ละแห่งมีแผนผังของอาคารที่แตกต่างกันออกไป ควรมีป้ายหรือสัญลักษณ์ของจุดปลอดภัย  สำหรับการหนีไฟที่ชัดเจน เช่น ป้ายบอกทางหนีไฟ ติดตั้งในจุดที่สังเกตุได้ง่าย รวมถึงวิธีปฐมพยาบาลขั้นต้น ให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเหตุเพลิงไหม้ด้วย

ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบดับเพลิง และการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคาร ติดต่อเราได้ที่นี่ เรามีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษากับคุณอย่างเต็มที่