วิธีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงเบื้องต้น

วิธีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงเบื้องต้น

ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงภายนอกถัง 

1.ตรวจสอบมาตรวัด ยังอยู่ในโซนเขียว พร้อมใช้งาน ถ้าเข็มชี้ไปทางโซนแดงซ้าย หรือ โซนแดงขวา ต้องทำการบรรจุใหม่

2.ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ อาทิ สายฉีด ตัวถัง  ซึ่งสายฉีดนั้นอาจจะหักงอ และเปื่อยขาด ส่วนตัวถัง อาจจะนานจนสนิมขึ้น ผุและกร่อนได้ 

ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงภายในถัง

ตรวจสอบว่าน้ำยาดับเพลิงในถังยังคงสภาพเดิม (ไหลลื่น) ไม่จับตัวเป็นก้อนแข็ง