วิธีใช้เครื่องดับเพลิง

วิธีใช้เครื่องดับเพลิง

  1. ทำการดึงสายฉีดออกจากที่เก็บ
  2. ดึงสลักเพื่อปลดล็อควาล์วที่หัวถัง
  3. ดึงสายฉีดออกจากที่ล็อคสาย  เข้าใกล้ไฟ 2-4เมตร ด้านเหนือลม ส่ายสายฉีดไปมาซ็าย-ขวา
  4. กดฝาบีบที่หัววาล์วจนเปลวไฟดับสนิท