สินค้า
Rate of Rise Heat Detector - CL183
รหัสสินค้า :
ราคา : บาท
รายละเอียด

the ground TYPE FPE.CL-183

Buliding 20-30 M 15-20 M

Working voltage 12-32 V ( DC )

Detecting 57 C/135 F

มาตรฐาน