สินค้า
ข้อลดหูกระต่าย
รหัสสินค้า :
ราคา : บาท
รายละเอียด

สวมเร็วตัวเมีย 2-1/2 x เกลียวใน 4
วัสดุ ทองเหลือง / อลูมิเนียม
เกลียวหยาบ, ประปา