สินค้า
ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวนอก
รหัสสินค้า :
ราคา : บาท
รายละเอียด

ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวนอกขนาด 2 1/2

วัสดุ ทองเหลือง