สินค้า
หัวฉีดProtek STYLE 887 / STYLE 887BC
รหัสสินค้า :
ราคา : บาท
รายละเอียด

หัวฉีดProtek STYLE 887 

-Self inducing Master Stream Nozzle

-Lightweight alloy

-500 GPM (1900 PM)

-3% or 1% induction rate

-2-1/2นิ้ว Inlet

หัวฉีดProtek STYLE 887BC

-Self inducing Master Stream Nozzle

-bronze construction