สินค้า
บริการอบรมดับเพลิงพร้อมตรวจสอบสภาพเครื่องดับเพลิง
รหัสสินค้า :
ราคา : บาท
รายละเอียด

ตรวจสอบสภาพเครื่องดับเพลิง และ อบรมดับเพลิง

1. อบรมการซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และ อพยพหนีไฟ พร้อมใบรับรองจากหน่วยราชการ

2. บริการตรวจสอบสภาพเครื่องและน้ำยา ทุกๆ 3 เดือน / ปี พร้อมทำประวัติและรายงานผล

3. บริการสำรองถังดับเพลิง กรณีที่นำถังมาเติมน้ำยาใหม่โดยไม่คิดค่าบริการ

4. บริการให้คำปรึกษาการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามกฎกระทรวงโดยไม่คิดค่าบริการ

5. รับประกันประสิทธิภาพน้ำยาเคมีเป็นเวลา 3 ปี  (ในกรณีบรรจุกับทางบริษัท)