สินค้า
ผงเคมี Class D
รหัสสินค้า :
ราคา : บาท
รายละเอียด
ความสามารถในการดับเพลิง