สินค้า
CARBON DIOXIDE (CO2) FIRE EXTINGUISHER Victory เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 20 ปอนด์ ยี่ห้อ Victory
รหัสสินค้า :
ราคา : บาท
รายละเอียด

เครื่องดับเพลิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 20ปอนด์
- เรตติ้ง 10B:C
- ตัวเครื่องดับเพลิงทำจาก อลูมิเนียม
- ระยะเวลาฉีด 20 sec.
- ระยะฉีด 0.9-2.4 m.
- ความสูงของตัวเครื่องดับเพลิง 67 cm.
- ความกว้างของเครื่องดับเพลิง 20.3 cm.
- เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า
ไม่ทิ้งคราบ ไม่สกปรก และไม่เสียหายต่อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
- เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีน้ำหนักมากกว่าอากาศ 1.5เท่า
- เมื่อฉีดใช้จะทำให้ปริมาณอากาศออกซิเจน หรือไอเชื้อเพลิง ลดน้อยลง
ถึงจุดทำให้ไฟดับลง
- หลังฉีดใช้งานแล้วสามารถน้ำน้ำยาส่วนที่เหลือกลับมาใช้งานได้อีก
- เหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องคอนโทรล
โรงพยาบาล โรงอาหาร ห้องครัว และไลน์ผลิต
- มีมาตรฐาน UL

ความสามารถในการดับเพลิง
มาตรฐาน