สินค้า
AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHER (SPRINKLE TYPE) FM FIREMAX
รหัสสินค้า :
ราคา : บาท
รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้

 • ตัวถังทำจากเหล็กเหนียวมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5มม ขึ้นรูป 2ชิ้นเชื่อมประกบตรงกลางถัง ผ่านการ

เคลือบน้ำยากันสนิมอย่างดี พ่นด้วยสีฝุ่นอบด้วยความร้อนสูงทำให้สีไม่หลุดล่อน

 • ตัวถังบรรจุน้ำยา น้ำหนัก 4 กิโลกรัม
 • น้ำหนักของตัวถังดับเพลิง 2.4 กิโลกรัม
 • น้ำหนักรวมของเครื่องดับเพลิง 6.4 กิโลกรัม
 • อัดแรงดันด้วยก๊าซไนโตรเจน
 • ระยะเวลาในการฉีดใช้งาน ประมาณ 12-14 วินาที
 • ความสูงของถังไม่น้อยกว่า 12นิ้ว
 • เส้นผ่าศูนย์กลางของถัง 10นิ้ว
 • มาตรวัดแรงดันไม่น้อยกว่า 195ปอนด์/ตารางนิ้ว
 • การพุ่งกระจายน้ำยาเป็นรัศมีโดยรอบประมาณ 4x4 ตารางเมตร
 • Automatic จะทำงานเมื่อความร้อนอยู่ที่อุณหภูมิ 68 องศาเซลเซียส
 • เครื่องดับเพลิงชนิดนี้เมื่อใช้งานแล้วจะต้องทำการบรรจุใหม่ทุกครั้ง
 • เป็น Automatic ฝังอยู่ใต้ฝ้า หรือติดลอยบนเพดาน ระยะห่างจากพื้นถึงเพดาน ประมาณ 3-3.5เมตร

 

ความสามารถในการดับเพลิง
มาตรฐาน