สินค้า
Low Pressure Water Mist +
รหัสสินค้า :
ราคา : บาท
รายละเอียด

- เป็นสารทดแทนฮาลอน สะอาด และมีประสิทธิภาพสูง

- ระดับความสามารถในการดับเพลิงสูงกว่า และ ป้องกันการลุกติดกลับของไฟ

- ไม่เป็นสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ดับเพลิงได้ทุกประเภท A,B,C,D,K

- เหมาะสำหรับใช้ภายในตัวอาคาร และนอกอาคาร

- มองเห็นวิสัยทัศน์ชัดเจนขณะฉีดใช้งาน

- หัวฉีดชนิดพิเศษ ก่อให้เกิดละอองของสารดับเพลิง ในขนาดที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ

- ผ่านการทดสอบกระแสไฟฟ้า 60,000 โวลต์

- FIRE RATING  10A40B

ความสามารถในการดับเพลิง