สินค้า
ชุดดับเพลิงภายในอาคาร
รหัสสินค้า :
ราคา : บาท
รายละเอียด
  • ชุดดับเพลิงประกอบด้วยผ้า 4 ชั้น 
  • ผ้าช้ันนอกผลิตจากผ้าNomex III ป้องกันเปลวไฟ ละอองน้ำได้ น้ำหนักไม่น้อยกว่า 6.0 ออนซ์ 
  • ผ้าช้ันในเป็นชั้นกันความร้อนเมื่อถูกเปลวไฟ สามารถระบายอากาศจากตัวผู้สวมใส่ 
  • มีแถบสะท้อนแสง 3M
  • เย็บด้วยเส้นด้าย Nomex
  • ได้รับมาตรฐาน EN469 และ มาตรฐาน ISO
  • สามารถตัดเย็บได้ตามแบบของหน่วยงานราชการ