สินค้า
DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER แบบล้อเข็น ขนาด 50ป.
รหัสสินค้า :
ราคา : 00 บาท
ราคาโปรโมชั่น : 00 บาท
รายละเอียด

รุ่น FM 50ป.
แรงดันใช้งาน 195 ปอนด์ 
น้ำหนักถังเปล่า 7.5 ก.ก
น้ำหนักเต็ม 30.5 ก.ก
น้ำหนักผงเคมีแห้ง 23 ก.ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 1/4 นิ้ว
ความสูง 41 นิ้ว
ชนิดผงเคมีที่บรรจุ โซเดียม,แอมโมเนียม
ขับดันด้วยแก๊ส N2

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ยี่ห้อ FIRE MAX สามารถดับไฟได้ทุกประเภท

- เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง สามารถดับเพลิงได้ทุกประเภทอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง
- โดยการขับดันผงเคมีภายในถังออกมาคลุมพื้นที่ ที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้เกิดภาวะอับอากาศ และสกัดกั้นออกซิเจนไม่ให้มาทำปฏิกิริยากับเชื้อเพลิง 
ไฟจึงดับลงได้
- เมื่อฉีดใช้งานจะมีลักษณะเหมือนฝุ่นแป้งฟุ้งกระจาย ซึ่งจะเหมาะสำหรับการฉีดในที่โล่งแจ้ง
- ผงเคมีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อทำปฏิกิริยากับไฟที่มีอุณหภูมิสูง จะไม่เกิดก๊าซพิษมากนัก
- เหมาะสำหรับติดตั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ

 

ความสามารถในการดับเพลิง