สินค้า
DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER แบบล้อเข็น ท่อคู่ ขนาด 100 และ 110ปอนด์
รหัสสินค้า :
ราคา : 00 บาท
ราคาโปรโมชั่น : 00 บาท
รายละเอียด

รุ่น FM100 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 1/4 นิ้ว 
ความสูง 41 นิ้ว
น้ำหนักถังเปล่า 7.5 ก.ก 
น้ำหนักผงเคมี 46 ก.ก
ผงเคมีที่บรรจุ โซเดียม , แอมโมเนียม 
น้ำหนักรวม 61 ก.ก 
แก๊สขับดัน N2
ระยะเวลาในการฉีดใช้งาน 70 วินาที

รุ่น FM 110 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 1/4 นิ้ว
ความสูง 41 นิ้ว
น้ำหนักถังเปล่า 7.5 ก.ก 
น้ำหนักผงเคมี 50 ก.ก
ผงเคมีที่บรรจุ โซเดียม , แอมโมเนียม 
น้ำหนักรวม 65 ก.ก 
แก๊สขับดัน N2
ระยะเวลาในการฉีดใช้งาน 77 วินาที

 

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ยี่ห้อ FIRE MAX สามารถดับไฟได้ทุกประเภท

- เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง สามารถดับเพลิงได้ทุกประเภทอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง
- โดยการขับดันผงเคมีภายในถังออกมาคลุมพื้นที่ ที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้เกิดภาวะอับอากาศ และสกัดกั้นออกซิเจนไม่ให้มาทำปฏิกิริยากับเชื้อเพลิง 
ไฟจึงดับลงได้
- เมื่อฉีดใช้งานจะมีลักษณะเหมือนฝุ่นแป้งฟุ้งกระจาย ซึ่งจะเหมาะสำหรับการฉีดในที่โล่งแจ้ง
- ผงเคมีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อทำปฏิกิริยากับไฟที่มีอุณหภูมิสูง จะไม่เกิดก๊าซพิษมากนัก
- เหมาะสำหรับติดตั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ

ความสามารถในการดับเพลิง