สินค้า
DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER ขนาด 15 ป.
รหัสสินค้า :
ราคา : บาท
รายละเอียด

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ยี่ห้อ FIRE MAX สามารถดับไฟได้ทุกประเภท

- เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง สามารถดับเพลิงได้ทุกประเภทอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง
- โดยการขับดันผงเคมีภายในถังออกมาคลุมพื้นที่ ที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้เกิดภาวะอับอากาศ และสกัดกั้นออกซิเจนไม่ให้มาทำปฏิกิริยากับเชื้อเพลิง 
ไฟจึงดับลงได้
- เมื่อฉีดใช้งานจะมีลักษณะเหมือนฝุ่นแป้งฟุ้งกระจาย ซึ่งจะเหมาะสำหรับการฉีดในที่โล่งแจ้ง
- ผงเคมีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อทำปฏิกิริยากับไฟที่มีอุณหภูมิสูง จะไม่เกิดก๊าซพิษมากนัก
- เหมาะสำหรับติดตั้ง ตามบ้านพักอาศัย, อาคารสำนักงาน,อพาร์ทเม้นท์ และโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

 

ความสามารถในการดับเพลิง
มาตรฐาน