สินค้า
เครื่องสูบน้ำหาบหาม ยี่ห้อ รับบิท
รหัสสินค้า :
ราคา : บาท
รายละเอียด

เครื่องสูบน้ำหาบหาม ยี่ห้อ รับบิท P572S

-เป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  หรือเบนซิน  แบบ 2 จังหวะ  มีกำลังขับสูงสุด  70  แรงม้า

-ปริมาตรกระบอกสูบ  720  มิลิลิตร

-ระบบระบายความร้อน  เป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ  หรือน้ำ

-ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ 2 ระบบ  แบบใช้เชือกดึงสตาร์ท  และแบบใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่  ขนาด 12 Volts  โดยมีความจุตามมาตรฐานของเครื่องยนต์

-ระบบจุดระเบิดเป็น  Transistor  Magneto  หรือ  Flywheel  Magneto  หรือ  CDI

-ระบบหล่อลื่นใช้การผสมระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นแบบ 2 จังหวะแบบอัตโนมัติ

-มีระบบ  โช๊คน้ำมันอัตโนมัติ

-ถังน้ำมันทำด้วย  Stainless  Steel  ขนาดความจุ 12 ลิตร  ติดกับตัวเครื่อง

-อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง  17ลิตร/ชม.

-น้ำหนักเครื่องยนต์สูบน้ำ  95  Kg

เครื่องสูบน้ำ

-เป็นสูบน้ำ  แบบหอยโข่ง  ชนิดแรงดันสูง

-ระบบดูดน้ำแบบไล่อากาศในตัว

-ตัวเรือน  และใบพัด  ทำด้วยวัสดุ  Stainless  Steel  หรือ  Anti-Corrosive  Aluminum-Alloy

-เพลา  ทำด้วย  Stainless  Steel  หรือ  Chromium  Molybdenum  หรือ  Anti-Corrosive  Aluminum-Alloy

-ทางดูดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3  นิ้ว  และทางส่งมีขนาด  2.5”

-ทางส่งมีลื้น  เปิด-ปิด  สำหรับส่งน้ำ

-มีสมรรถนะการสูบน้ำ  2,050 L/min.  แรงดันส่งน้ำ  0.6MPa  หรือ  6 Bar  และไม่น้อยกว่า 1,500 L/min และแรงดันส่งน้ำ  1MPa  หรือ  10 Bar

-ระยะดูดน้ำสูงสุด  9 m

ระบบเสริมอื่นๆ

-มีแผงควบคุมการทำงานของเครื่องโดยมีชุดปรับคันเร่ง  รอบของเครื่องในการทำงาน

-มีมาตรวัดแสดงแรงดันในการดูดน้ำและส่งน้ำ

-มีสัญญาณเตือนไฟในกรณีที่เครื่องขาดน้ำมันหล่อลื่น  ขาดน้ำมันเชื้อเพลิง  และความร้อนสูงเกินเกณฑ์

-มีไฟสปอต์ไลท์พร้อมขาตั้ง 12 โวลท์  ขนาดกำลัง 35 วัตต์  พร้อมขาตั้งและช่องต่อไฟสปรอต์ไลท์ตรงจากปั๊มเพื่อใช้ส่องสว่างตอนกลางคืน

-มีเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่  สามารถต่อไฟเข้าชาร์ทโดยไม่ต้องถอดแบตเตอรี่จากตัวเครื่องสูบน้ำ

-ข้อต่อชนิดสวมเร็วที่ท่อทางส่งขนาด 2.5”  จำนวน 2 หัว

-แบตเตอรี่ ขนาด 12 Volts  มีความจุตามมาตรฐานสามารถใช้งานกับเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมขั้วและสายไฟฟ้าต่อระหว่างแบตเตอรี่กับเครื่องยนต์  จำนวน 1 ชุด

มาตรฐาน