สินค้า
CLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHER(PF2000) ENIVERONMENTAL FRIENDLY(NON-CFC) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขนาด 10 ปอนด์
รหัสสินค้า :
ราคา : 00 บาท
ราคาโปรโมชั่น : 00 บาท
รายละเอียด
 • เป็นน้ำยาเหลวระเหย ไม่มีสี ไม่ติดไฟ ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ไม่ทิ้งคราบ 
  ไม่สกปรก และไม่เสียหายกับวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า
  - ฉีดใช้งานแล้ว น้ำยาส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้อีก
  - เหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องคอนโทรลไฟฟ้า
  - เหมาะกับสถานที่ที่ต้องการความสะอาด อาคาร สำนักงาน โรงงาน ฯลฯ
  • PF2000 เป็นสารเคมีดับเพลิงที่สามารถนำมาเติมเข้ากับถัง และระบบ

  ฮาลอนได้โดยไม่จำเป็นต่อการดัดแปลงระบบหรือเครื่องมือที่มีอยู่แล้ว

  • ประสิทธิภาพของ PF2000 ในการดับเพลิงเท่ากับฮาลอนพร้อมกันนั้น

  PF2000  ยังเป็นพิษน้อยกว่าสารฮาลอน

  • สามารถควบคุมไฟได้ทุกชนิด (A,B และ C)
  • PF2000 ปลอดสาร bromine จึงไม่เกิดสาร bromophosgene ซึ่งเป็น

  ผลลัพธ์จากการใช้สารฮาลอน

  • สามารถปกป้องเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรคมนาคม เครื่องมือ data processing
  • การที่จุดเดือดสูงกว่าสารทดแทนฮาลอนทั่วไป PF2000  จึงสามารถพ่นไปถึงจุดเพลิงไหม้ก่อนที่จะระเหย จำนวนสารที่ต้องใช้ฉีดจึงน้อยกว่าการใช้สารอื่นๆ
ความสามารถในการดับเพลิง