สินค้า
CLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHER(BF2000) ENIVERONMENTAL FRIENDLY(NON-CFC) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขนาด 10 ปอนด์
รหัสสินค้า :
ราคา : 00 บาท
ราคาโปรโมชั่น : 00 บาท
รายละเอียด
  • BF2000 เป็นสารเคมีดับเพลิงที่สามารถนำมาเติมเข้ากับถัง และระบบ

  ฮาลอนได้โดยไม่จำเป็นต่อการดัดแปลงระบบหรือเครื่องมือที่มีอยู่แล้ว

  • ประสิทธิภาพของ BF2000 ในการดับเพลิงเท่ากับฮาลอนพร้อมกันนั้น

  BF2000  ยังเป็นพิษน้อยกว่าสารฮาลอน

  • สามารถควบคุมไฟได้ทุกชนิด (A,B และ C)
  • BF2000 ปลอดสาร bromine จึงไม่เกิดสาร bromophosgene ซึ่งเป็น

  ผลลัพธ์จากการใช้สารฮาลอน

  • สามารถปกป้องเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรคมนาคม เครื่องมือ data processing
  • การที่จุดเดือดสูงกว่าสารทดแทนฮาลอนทั่วไป BF2000  จึงสามารถพ่นไปถึงจุดเพลิงไหม้ก่อนที่จะระเหย จำนวนสารที่ต้องใช้ฉีดจึงน้อยกว่าการใช้สารอื่นๆ
ความสามารถในการดับเพลิง