สินค้า
Manual Fire Alarm Notifire
รหัสสินค้า :
ราคา : บาท
รายละเอียด
  • อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้
  • เป็นชนิดการทำงานแบบ single-action
  • ใช้เเจ้งเหตุด้วยการใช้มือกดสวิทซ์ลง
  • มีกุญแจสำหรับไขล็อคการกดอุปกรณ์ กับไขคืนค่าการทำงานการกดแจ้งเหตุ
  • ตัวอุปกรณ์มีสีแดง
  • ตัวอุปกรณ์ทำจากวัสดุ Polycarbonate ที่ทนทาน
  • รองรับแรงดันไฟฟ้าปกติ 24 โวลต์ดีซี
  • สามารถรับกะเเสไฟเข้าได้ 0.25 แอมป์ ที่30 โวลต์เอซี หรือ ดีซี
  • สำหรับใช้งานในที่ร่มและเเห้ง
  • รองรับการต่อเข้ากับคีย์สวิทซ์ สำหรับใช้ไขแจ้งสัญญาณให้ระบบไปสั่งงานให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนทุกตัวทำงานพร้อมกัน
มาตรฐาน