สินค้า
ผงเคมีดับเพลิง แอมโมเนียมฟอสเฟต ABC 50%,70%,90%
รหัสสินค้า :
ราคา : บาท
รายละเอียด
ความสามารถในการดับเพลิง
มาตรฐาน