สินค้า
ผงเคมีดับเพลิงดับเพลิง โซเดียมไบคาร์บอเนต 50%,
รหัสสินค้า :
ราคา : บาท
รายละเอียด
ความสามารถในการดับเพลิง
มาตรฐาน